WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW

Poniższy dokument do pobrania w pliku pdf jest własnością SERVITECH i dotyczy Dostawców materiałów i usług podstawowych do produkcji elementów miedzianych do przemysłu elektroenergetycznego oraz badań wykonywanych na tych wyrobach.

Przesłane drogą mailową lub wydruki tych wymagań mają charakter wyłącznie informacyjny.

Postanowienia Wymagań mają na celu szczegółowe określenie warunków stawianych dostawcom SERVI-TECH.

Niniejsze Wymagania dotyczą tych Dostawców, wobec których SERVITECH w zamówieniu (umowie, kontrakcie) zastrzegł spełnienie wymagań niniejszej instrukcji. Dostawca ma obowiązek do zapoznania się i stosowania niniejszych wymagań.
Zakres Wymagań może dotyczyć Dostawców w całości lub w ograniczonym zakresie (w zależności co jest przedmiotem dostaw).

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy wymaganiami zamówienia, umowy, kontraktu, a postanowieniami niniejszego dokumentu, obowiązują wymagania zawarte w zamówieniu/umowie/kontrakcie.

Skip to content