"Wdrożenie technologii wytwarzania pras elektrycznych z systemem monitorowania i diagnostyki."

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Kredyt na innowacje technologiczne

Cel projektu:
Celem realizowanego projektu jest wdrożenie opracowanej i zweryfikowanej technologii nowej generacji pras elektrycznych oraz systemów monitorowania i diagnozy przebiegu procesów w nowo utworzonym zakładzie produkcyjnym firmy Servitech Waldemar Drozdowski.

Przedmiot projektu:
Proponowane prasy elektryczne są efektem rozeznania rynku i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przemysłu wytwórczego oraz zgodnie ze standardami Industry 4.0. Opracowany i zastosowany w prasie elektrycznej system kontroli parametrów procesu umożliwia pełną kontrolę charakterystyki dojścia prasy do zadanej pozycji w funkcji siły i czasu oraz pozwala na nadzór operacji w trakcie wykonania w czasie rzeczywistym. Wymaga to zbudowania linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą do zamknięcia procesu wytwarzania.

Efekt projektu:
Efekt projektu, będący nowoczesnym rozwiązaniem problemów związanych z precyzyjnym tłoczeniem, wykrawaniem, montażem, itp wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, potwierdzonym uzyskanymi zamówieniami. Końcowym rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego produktu – pras elektrycznych z system kontroli parametrów procesu a także udostępnianie systemów monitorowania i kontroli w zewnętrznych elementach procesów przemysłu 4.0.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2020 do. 01.11.2022.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1884/19

Całkowity koszt realizacji Projektu: 9 580 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 816 042,11 zł

Skip to content